Home Tag "HYMN"

Argam Tuka Jezu Aradhan Tuka Jezu

Argam Tuka Jezu Aradhan Tuka Jezu – Konkani Christian Devotional Song Album : Jezu Tum Maka Zai Singer : Reginal Rivona Lyrics:Argam tuka jezu Aradan tuka Jezu Naman Tuka jeazu hoglap tuka jezu Naman Tuka jeazu hoglap tuka jezu Jerbendache maar keley gevn solloy tu khuris khandyar Umkalon theen kilyancher Meloy amcha pasoth khursar Umkalon […]

Tuzo Mog Niyalta Somya – Konkani Hymn

Hymn: Tuzo Mog Niyalta Somya Language: Konkani Lyrics: Tuzo mog niyalta somya Bhokthin tuka vonditha Tuka arga ditha hanv dhanya Jeevan mujhe betoyta Tuzo mog niyalta somya Bhokthin tuka vonditha Tuka arga ditha hanv dhanya Jeevan mujhe betoyta Undya ruper kalzanth ailoy Pathka kalok napois keloy (2) Sorgi Prakas aaz fankoiloy Sorga daiji somya maka […]