Home Tag "Lorna Cordeiro"

Abghat Kelo – By Lorna – Konkani Song

Song: Abghat Kelo Singer: Lorna Cordeiro Video Edited By: Moonbyte Studio   Lyrics: Sonvsarantle dis kaddlet roddon, Bhurgeachponnar sukh gelem uddon Kitem anvem kelem re mogan poddon Chintunk naslelem ailem ghodon Jiv anvem dilo doriant buddon Kitem anvem kelem re mogan poddon. Kednach chintunk naslem, maka goddot mhunn oslem, Fottkirea mog tuzo korun anvem sasnak anv foslem, Kalliz […]