Home Tag "vinsuntaccode"

Konkani Song -” Kinkule ” Performed by MUKA Girls.

ಕಿಣ್ಕುಳೆ ಪೊಧಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ — ಮುಕಾಚಿಂ ದಾಕ್ಟುಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ Kinkule Konkani Song — Sri Melwyn Peris. Jaylen, Jennifer, Alrica, and Erica danced to the Konkani song `Kinkule’. The dance are choreographed & Trained by Anitha Sequeira Allrounder.!! ಮುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚ್ಹರಣ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ವಿನ್ಸಿ ತಾಕೋಡೆ. ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ — ಜೈ ಮುಕಾ.!!! source (30)